หมวด ค. ไม้ยืนต้นบางชนิดที่มีดัชนีความสำคัญทางนิเวศวิทยา

1. กรวยป่า
2. กระเจา
3. กระโดน
4. กระถินณรงค์
5. กระถินยักษ์
6. กระท้อน
7. กระบก
8. กระเบาใหญ่
9. กฤษณา
10. กัลปพฤกษ์
11. กางขี้มอด
12. ข่อย
13. ขี้เหล็กไทย
14. ขี้เหล็กอเมริกา
15. คอมส้ม
16. คุน
17. แคฝรั่ง
18. แคหัวหมู
19. แคหางค้าง
20. งิ้วป่า
21. จามจุรี
22. ฉนวน
23. แดง
24. ตะคร้อ
25. ตะเคียนทอง
26. ตะแบกนา
27. ทรายเด่น
28. ทองกวาว
29. นนทรี
30. ประดู่แดง
31. ประดู่บ้าน
32. ประดู่ป่า
33. ปอแก่นเทา
34. ปีบ
35. พญาสัตบรรณ
36. พะยุง
37. พฤกษ์
38. พะยอม
39. พันชาด
40. พิกุล
41. พุทรา
42. เพกา
43. มะกล่ำต้น
44. มะกอกป่า
45. มะเกลือ
46. มะขาม
47. มะขามเทศ
48. มะค่าแต้
49. มะค่าโมง
50. มะเฟือง
51. มะม่วง
52. มะม่วงป่า
53. มะม่วงหิมพานต์
54. มะรุม
55. มะหวด
56. มะหาด
57. โมกมัน
58. โมกใหญ่
59. ไม้หมี่
60. ยางนา
61. ลำไย
62. สนทะเล
63. ส้มกบ
64. สะเดา
65. สัก
66. สาธร
67. เสลาใบใหญ่
68. เสี้ยวป่า
69. หมัน
70. หว้า
71. หางนกยูงฝรั่ง
72. หูกวาง
73. อะราง
74. เอกมหาชัย