ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Office of the Royal Initiative Projects, KKU

3rd Fl. Kaen Kalapapluk Bd. Khon Kaen 40002

โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178, 42179 และ 42180

อีเมล: orip@kku.ac.th