หน้าหลัก arrow แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Monday, 03 October 2011

** แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

ใบสำคัญรับเงิน

แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มลาพักผ่อน

แบบฟอร์มลาออก

แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 

แบบฟอร์มมอบอำนาจ              

ใบส่งมอบงาน


 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 12 November 2012 )

ค้นหาข้อมูลในเว็บ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ พรด.
คณะกรรมการ
บุคลากร
แผนปฏิบัติงาน
โครงการ/ประเด็นงาน
ระบบ GIS
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ อพ.สธ. มข.
โครงการบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
ที่ตั้งสำนักงาน
จดหมายข่าว
ติดต่อสำนักงาน
  โครงการอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริในภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ (สำนักงาน กปร.)
ค้นหาเอกสาร
คำสั่ง
ประกาศ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

kanchanapisek.gif

jitratda.gif

chaipat.gif

krongkanluang.gif

ohmpps.gif

แบบสอบถาม
ท่านได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด?