หน้าหลัก
ban00.jpg ban01.jpg ban03.jpg
ตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์ - PatPat” PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย VASSANA   
Friday, 18 September 2009

 ตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์ - PatPat”

ประวัติของตราสัญลักษณ์ภัทรพัฒน์ PatPat

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” ในเดือนกรกฎาคม 2549 เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนิน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้การดำเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลายและจำนวนมาก ยากที่จะดำเนินการทำการตลาดของแต่ละพื้นที่เอง จึงเห็น ควรว่าน่าจะมีการทำตราสินค้าเพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินนโยบายทางการตลาดให้มีทิศทางเดียวกัน

ภัทร - ดี, เจริญ, ประเสริฐ, งาม, เป็นมงคล

พัฒน์ - ทำให้เจริญ

untitled.bmp

 

 


ความหมายของตราสัญลักษณ์ “ภัทรพัฒน์ - PatPat”

วงรีรูปไข่ - ไข่ถือเป็น จุดกำเนิดของสรรพสิ่งในโลก

เลข ๙ - สื่อถึงรัชกาลที่ 9 องค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

รูปช้าง - ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในตราสัญลักษณ์เป็นรูปช้างหมอบ แสดงถึงความจงรักภักดี  หมอบรับพระบรมราโชบาย เพื่อนำไปดำเนินการสนองพระราชดำริต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อช้างในตราสัญลักษณ์ ว่า “พลาย ภัทรพัฒน์”

จุด - จุดประกาย สร้างชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน


   สี

• สีน้ำเงิน - เป็นสีตราสัญลักษณ์ของตรามูลนิธิชัยพัฒนา

• สีน้ำตาลอ่อนหรือสีไข่ไก่ - เป็นสีของพื้นดิน

 

คุณลักษณะของสินค้า ภัทรพัฒน์ PatPat

ภัทรพัฒน์ สินค้าต้นกำเนิดจากภูมิปัญญา ต้นแบบของแนวคิดใหม่ สร้างโอกาสใหม่จากแนวพระราชดำริ สู่ความอดทน และตั้งใจจริงของประชาชนที่พร้อมใจพลิกฟื้นความว่างเปล่า กำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์ “ภัทรพัฒน์” ซึ่งเป็นผลิตผล และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการพระราชดำริ ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ รวมทั้งราษฎรที่ได้นำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนา ที่ได้รับจากมูลนิธิชัยพัฒนา และมีผลผลิตที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

2.jpg189.bmp

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 October 2009 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
เนื้อหาล่าสุด
Link น่าสนใจ

» เรารักพระเจ้าอยู่หัว

» หญ้าแฝก
» ทฤษฎีใหม่
» ไบโอดีเซล
» เศรษฐกิจพอเพียง 

» เกษตรอินทรีย์
»
ป่าชุมชน

» ฝนหลวง

» การศึกษาทางไกล

 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข.

 ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่สำรวจและวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. มข.

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 355908
อ่านมากที่สุด
พันธมิตร/เครือข่าย

ค้นหาข้อมูลในเว็บ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ พรด.
คณะกรรมการ
บุคลากร
แผนปฏิบัติงาน
โครงการ/ประเด็นงาน
ระบบ GIS
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ อพ.สธ. มข.
โครงการบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
ที่ตั้งสำนักงาน
จดหมายข่าว
ติดต่อสำนักงาน
  โครงการอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริในภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ (สำนักงาน กปร.)
ค้นหาเอกสาร
คำสั่ง
ประกาศ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

kanchanapisek.gif

jitratda.gif

chaipat.gif

krongkanluang.gif

ohmpps.gif

แบบสอบถาม
ท่านได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด?
  
หนังสือ/เอกสารเผยแพร่

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554

 

 ยางคำ ฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียง

 

หยดน้ำพระทัยสู่ดวงใจไทยทุกดวง

 

     รายงานผลการดำเนินการ       

     ประจำปีงบประมาณ 2552

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2551

 

 หนึ่งทศวรรษ                              แห่งการร่วมสนองพระราชดำริ

 

  แผ่นพับ
------------------------------------ 

   จดหมายข่าว